Lidský hlas

Opera Lidský hlas představuje intimní monodrama o ženě, jejím hlase, těle a mysli v konfliktu s mužským, mnohdy nekompromisním světem. Francis Poulenc však v opeře představuje kult ženské krásy bez heroických příkras a jakékoliv romantizace. V mnoha dimenzích a odstínech odkrývá nejen křehkou ženu v nejslabších momentech nejistoty, ale i ve vlnách nejhlubší hysterie. Zoufalost střídá troufalost, flirt střídá boj se sebou samou. Za necelou hodinu trvání opery se tak divák ztotožňuje se smrští emocí a ve spojení s hudbou, scénografií a dalšími uměleckými složkami prožívá příběh skrze všechny druhy umění.

Skladatel Francis Poulenc dle předlohy literáta a francouzského kulturního činitele Jeana Cocteaua vytvořil tedy toto výjimečné dílo nejen z pohledu zvýraznění ženské pozice ve světě, ale i z pohledu zvýraznění technologického vývoje v období vzniku opery. Opera totiž vyobrazuje telefonát. Rozchod přes telefonát. Intenzivní a důvěrný mezilidský partnerský zlom přes neosobní hmotu, vzdalující jednu duši od druhé - telefon.


Fotogalerie

Obsazení

Elle:                                               
Eliška Gattringerová
/Tamara Morozová

František Piřík:                                    
Adam Mensdorff
/ Václav Loula

Režie:                                            
Veronika Loulová
Hudební nastudování & Klavír:
Ahmad Hedar

Scénografie:
Matěj Kos

Light design:
Judita Mejstříková
Kostým:
Vojtěch Hanyš

Make-up:
Justina Urbanová

Produkce:
Ondřej Melíšek,
Mahulena Vondrášková


Líbí?
Zůstaň s námi v kontaktu!