veve

Veronika Loulová(*1995) vystudovala Hudební gymnázium Evropská. V maturitním ročníku byla přijata na Hudební akademii muzických umění a taktéž na Janáčkovu akademii múzických umění.

Režisérka Veronika Loulová inicovala v roce 2014 projekt Studentská opera, který pomáhal uchazečům o studium vysokých škol uměleckých s portfólii k přijímacím řízením. Na začátku roku 2015 založila společnost Run OpeRun, jejiž je uměleckým šéfém, taktéž zde působí jako režisér a výrazně se podílí i na výtvarné složce představení.