veronika

Veronika Holcová (*1991) se zpěvu věnuje již od první třídy základní školy. Na základní umělecké škole Na Popelce kromě studia hry na violoncello navštěvovala i hodiny zpěvu. Po absolutoriu na ZUŠ působila tři roky ve sboru Dětská opera Praha pod pěveckým vedením Lucie Hájkové, nynější sóliskty opery Národního divadla. Během studia hudeního gymnázia Evropská docházela na hodiny zpěvu k operní pěvkyni Zdeně Kloubové. Nyní je studentkou hudební vědy na Filosofické fakultě UK a je pod uměleckým vedením sopranistky Moniky Brychtové a odborným dohledem Magdaleny Hajóssyové.