.

Olga Effemberková (*1974) vystudovala gymnáziu Jana Nerudy, poté nastoupila na První pražskou soukromou pěveckou konzervatoř, ze které po roce přestoupila na studium pražské FAMU na katedru scenáristiky a dramaturgie ukončené v listopadu 1999 Státní zkouškou (MgA.) Od té doby pracuje v tištěných médiích (od prosincového čísla roku 2014 je šéfredaktorkou časopisu pro ženy, Doteky štěstí), ale především se věnuje pěvecké činnosti zaměřené na operní zpěv, v čemž ji velmi pomáhá její dlouholetý učitel, skladatel, sbormistr a varhaník, Karel Loula. Kromě zahraničních zájezdů, mezi něž patří například stagiony v německém Mnichově (1999, Nabucco, G. Verdi), francouzském Lyonu (2002, Šárka, L.Janáček), Rouen (2002, Síla osudu, G. Verdi), švýcarském Düdingenu (2008, Carmen, G. Bizet), rakouském Salzburgu (2008, Turandot, G. Puccinni a 2009, Aida, G. Verdi), absolvovala i mnohé turné po zahraničí s Carminou Buranou (Carl Orf, celoevropské turné 2004), výběrem z oper (G. Puccini, G. Verdi, A. Dvořák, A. Borovin, Německo, Švýcarsko), Kouzelnou flétnou (W. A. Mozart,Japonsko 2013), muzikálem Fantom opery (Hoffmann + Freynik, Německo 2003-2010), Mozartovým Requiem (Španělsko 2003+2005), Handlovým Messiashem (Španělsko 2004+2007) nebo Verdiho Traviatou (Japonsko 2015) atd. Od roku 1994 byla členkou externího sboru Státní opery Praha, kde působila v mnoha přestaveních (Fidelio – L. van Bethoven; Turandot – G. Puccinni; Boris Godunov – Musorskij-Korzakov; Don Carlos – G. Verdi; Nerone – A. Boito; Aida – G. Verdi; Otello – G. Verdi; Kouzelná flétna – W. A. Mozart; Rusalka – A. Dvořák; Nabucco – G. Verdi). Roku 2012 se stala stálou členkou sboru Státní opery Praha, kde ji můžete vidět v představeních G. Verdiho (Aida, Trubadúr, La Traviata, Nabucco, Macbeth), G. Pucciniho (Bohéma, Tosca, Turandot), Carmen G. Bizeta, Netopýra J. Strausse ml., Mefistofela A. Boita, Normy V. Belliniho či Rusalky A. Dvořáka. Pestrá je i její sólová činnost, ve které se věnuje jak operním áriím (Tosca, Leonora, Musetta, Lauretta, Cio-Cio-Sasan, Elisabetta di Valois…) a duetům, tak církevním skladbám (Requiem + Korunovační mše – W.A. Mozart; Mše D dur – A. Dvořák; Missa Brevis – J. Pavlova; Česká mše vánoční – J. J. Ryba; Gloria D-Dur – A. Vivaldi). Od roku 2015 je členkou operního projektu Run Operun.